2️⃣Tích Lũy Nạp Thẻ

Nạp thẻ trong thời gian diễn ra Sự Kiện sẽ nhận các ưu đãi

  • Bắt đầu: 16/09 đến 24h00 - 26/09/2023 (Tổng 10 ngày)

II. Nội Dung:

  • Nạp thẻ trong thời gian diễn ra Sự Kiện để nhận các phần thưởng hấp dẫn

III. Phần Thưởng:

MốcSkyblockEarth

100K

1 Chìa Rương Trung Thu

5 Vé Đua Top Cá Nhân

1 Chìa Rương Trung Thu

5 Vé Đua Top Cá Nhân

200K

1 Chìa Rương Trung Thu

5 Vé Đua Top Cá Nhân

1 Chìa Rương Trung Thu

5 Vé Đua Top Cá Nhân

300K

2 Chìa Rương Trung Thu

5 Vé Đua Top Cá Nhân

2 Chìa Rương Trung Thu

5 Vé Đua Top Cá Nhân

500K

2 Chìa Rương Trung Thu 2000 Điểm Sao

5 Vé Đua Top Cá Nhân

2 Chìa Rương Trung Thu 1 Phù Phép Siêu Cấp 1 Phù Phép Huyền Thoại 1 Phù Phép Thần Thoại 10 Vé Đua Top Cá Nhân

700K

1 Chìa Rương Trung Thu 2000 Điểm Sao

10 Vé Đua Top Cá Nhân

2 Chìa Rương Trung Thu 2 Phù Phép Siêu Cấp 2 Phù Phép Huyền Thoại 1 Phù Phép Thần Thoại 10 Vé Đua Top Cá Nhân

900K

1 Chìa Rương Trung Thu 2000 Điểm Sao

10 Vé Đua Top Cá Nhân

2 Chìa Rương Trung Thu 2 Phù Phép Siêu Cấp 2 Phù Phép Huyền Thoại 1 Phù Phép Thần Thoại 10 Vé Đua Top Cá Nhân

1000K

1 Chìa Rương Trung Thu 2000 Điểm Sao

5 Vé Đua Top Cá Nhân 1 Rương Hỏa Long VIP

3 Chìa Rương Trung Thu 2 Phù Phép Siêu Cấp 2 Phù Phép Huyền Thoại 1 Phù Phép Thần Thoại 5 Vé Đua Top Cá Nhân

1500K

1 Chìa Rương Trung Thu 5000 Điểm Sao

5 Vé Đua Top Cá Nhân 2 Rương Hỏa Long VIP

5 Chìa Rương Trung Thu 4 Phù Phép Siêu Cấp 3 Phù Phép Huyền Thoại 2 Phù Phép Thần Thoại 25 Vé Đua Top Cá Nhân

2000K

1 Chìa Rương Trung Thu 10000 Điểm Sao

5 Vé Đua Top Cá Nhân 2 Rương Hỏa Long VIP

5 Chìa Rương Trung Thu 4 Phù Phép Siêu Cấp 3 Phù Phép Huyền Thoại 2 Phù Phép Thần Thoại 25 Vé Đua Top Cá Nhân

Last updated