1️⃣Làm Bánh Trung Thu

I. Thông tin:

  • Để ăn max Sự Kiện Trung Thu lần này các bạn cần:

  • 2.500.000 Bạc - 500 Vàng (Đối với Skyblock)

  • 1.500.000 Bạc - 500 Vàng (Đối với Earth)

II. Thời gian:

  • Bắt đầu: 16/09 đến 24h00 - 06/10/2023 (Tổng 20 ngày)

II. NPC Liên Quan:

Tên NPC (/warp trungthu)Ghi chú

Vị trí: Spawn (55, 70, 107) Dùng lệnh: /warp trungthu Chức năng: Ghép Bánh Trung Thu Ghép Bánh Trung Thu Đặc Biệt Nhận Mốc Tích Lũy Khi Dùng Bánh

III. Thu Thập Vật Phẩm

Vật PhẩmMô Tả

Nguồn gốc: ▪ Đào Quặng, Đánh Quái ▪ Mua tại NPC Cửa Hàng (100 Túi / 5 Vàng) ▪ Làm /nhiemvu hàng ngày Khi mở túi Nguyên Liệu nhận ngẫu nhiên: 1. Bột Mì 2. Nhân Bánh 3. Trứng Muối 4. Khuôn Bánh Hạn sử dụng: 23:59:59 - 06/10/2023

Nguồn gốc: ▪ Mua tại NPC Chị Hằng (/warp trungthu), với giá: 5.000 Bạc

Nguồn gốc: ▪ Mua tại NPC Cửa Hàng (/warp trungthu), với giá: 1 Vàng

Nguồn gốc: ▪ Chế tạo tại /warp Trung Thu Công thức: ▪ 2 Bột Mì

1 Nhân Bánh

1 Trứng Muối

1 Khuôn Bánh

1 Giấy Gói Thường Chức năng: ▪ Sử dụng nhận: 3500 - 7500 XP ▪ Giới hạn: Sử dụng tối đa 500 Bánh / Nhân Vật Hạn sử dụng: đến 23:59:59 - 06/10/2023

Nguồn gốc: Chế tạo tại: /warp SuKien Công thức: ▪ 2 Bột Mì

1 Nhân Bánh

1 Trứng Muối

1 Khuôn Bánh

1 Giấy Gói Đặc Biệt Chức năng: ▪ Sử dụng nhận: 7.500 XP ▪ Ngẫu nhiên vật phẩm:

Giới hạn: Sử dụng tối đa 500 Bánh / Nhân Vật Hạn sử dụng: đến 23:59:59 - 06/10/2023

IV. Phần thưởng khi mở Bánh Trung Thu Đặc Biệt

Mặc định: 7,500 XP Ngẫu nhiên các loại vật phẩm:

SkyblockEarth

64 Block Than

16 Block Đồng

64 Block Đồng

16 Block Than

64 Block Sắt

8 Block Sắt

64 Block Vàng

8 Block Vàng

64 Block Lục Bảo

4 Block Kim Cương

64 Block Kim Cương

4 Block Lục Bảo

4 Bột Than

4 Than Tinh Luyện

4 Bột Đồng

4 Đồng Tinh Luyện

4 Bột Sắt

2 Sắt Tinh Luyện

2 Bột Vàng

2 Vàng Tinh Luyện

1 Bột Đá Đỏ

1 Kim Cương Tinh Luyện

1 Bột Lưu Ly

1 Lục Bảo Tinh Luyện

4 Khối Tổng Hợp 1

16 Táo Vàng

2 Khối Tổng Hợp 2

4 Táo Vàng VIP

1 Khối Tổng Hợp 3

4 Shulker Shell

2 Máy Nghiền 1

1 Elytra

1 Máy Nghiền 2

1 Đầu Xương Đen

1 Máy Nghiền 3

1 Beacon

2 Ngọc Nâng Cấp 1

3 Bụi Trung Cấp

1 Ngọc Nâng Cấp 2

2 Bụi Cao Cấp

1 Ngọc Nâng Cấp 3

1 Bụi Siêu Cấp

32 Táo Vàng

1 Bụi Huyền Thoại

16 Táo Vàng Enchant

Sách Mending

100 Điểm Sao

500 Điểm Danh Vọng

200 Điểm Sao

1000 Điểm Danh Vọng

300 Điểm Sao

1 Chìa Khóa Vàng

3 Bụi Trung Cấp

1 Chìa Khóa Lục Bảo

2 Bụi Cao Cấp

50 Điểm Linh Hoạt

1 Bụi Siêu Cấp

100 Điểm Linh Hoạt

1 Bụi Huyền Thoại

1 Vé Đua Top Cá Nhân

1 Phôi Netherite

1 Beacon

1 Elytra

1 Lồng Quái Vật

1 Lồng Động Vật

1 Giờ Bay 30P

50 Linh Hoạt

100 Linh Hoạt

1 Chìa Khóa Vàng

1 Chìa Khóa Lục Bảo

1 Vé Đua Top Cá Nhân

VI. Phần Thưởng Mốc Ăn Bánh

Nếu bạn ăn 500 Bánh Thường, 500 Bánh Đặc Biệt thì vẫn có thể nhận cả 2 loại

MốcBánh ThườngBánh Đặc Biệt

100

1 Chìa Rương Trung Thu 10 Vé Đua Top Cá Nhân

3 Chìa Rương Trung Thu 20 Vé Đua Top Cá Nhân

200

2 Chìa Rương Trung Thu 10 Vé Đua Top Cá Nhân

3 Chìa Rương Trung Thu 20 Vé Đua Top Cá Nhân

300

3 Chìa Rương Trung Thu 10 Vé Đua Top Cá Nhân

3 Chìa Rương Trung Thu 20 Vé Đua Top Cá Nhân

400

3 Chìa Rương Trung Thu 10 Vé Đua Top Cá Nhân

3 Chìa Rương Trung Thu 20 Vé Đua Top Cá Nhân

500

3 Chìa Rương Trung Thu 10 Vé Đua Top Cá Nhân

3 Chìa Rương Trung Thu 10,000 Điểm Sao 1 Set Thần Long (7 Ngày) 20 Vé Đua Top Cá Nhân

MốcBánh ThườngBánh Đặc Biệt

100

1 Chìa Rương Trung Thu 10 Vé Đua Top Cá Nhân

3 Chìa Rương Trung Thu 20 Vé Đua Top Cá Nhân

200

2 Chìa Rương Trung Thu 10 Vé Đua Top Cá Nhân

3 Chìa Rương Trung Thu 20 Vé Đua Top Cá Nhân

300

3 Chìa Rương Trung Thu 10 Vé Đua Top Cá Nhân

3 Chìa Rương Trung Thu 20 Vé Đua Top Cá Nhân

400

3 Chìa Rương Trung Thu 10 Vé Đua Top Cá Nhân

3 Chìa Rương Trung Thu 20 Vé Đua Top Cá Nhân

500

3 Chìa Rương Trung Thu 10 Vé Đua Top Cá Nhân

3 Chìa Rương Trung Thu 20 Vé Đua Top Cá Nhân

Last updated