3️⃣Đua Top Vé Cá Nhân

Trong thời gian diễn ra Sự Kiện ai nộp nhiều Vé Đua Top nhất sẽ chiến thắng

 • Bắt đầu: 16/09 đến 24h00 - 06/10/2023 (Tổng 20 ngày)

II. Nội Dung:

 • Những nhân vật có tổng Vé Đua Top Cá Nhân cao nhất sẽ nhận giải

 • Yêu cầu tối thiểu phải trên 400 Vé mới đủ điều kiện nhận giải

 • Nộp vé ở NPC Chú Cuội tại /warp trungthu

III. Cách Kiếm Vé Đua Top Cá Nhân:

 • Các bạn sẽ có thể tìm Vé Đua Top Cá Nhân thông qua các Hoạt Động

 • Nhận Mốc Tích Lũy Ăn Bánh Trung Thu

 • Nhận Mốc Tích Lũy Nạp Thẻ Trung Thu

 • Quay Rương Trung Thu

 • Mở Bánh Trung Thu Đặc Biệt

IV. Phần Thưởng:

 • Phần thưởng cho Skyblock và Earth là như nhau

 • Chỉ tính TOP 1-2-3, không tính từ TOP 4 trở đi

TOPPhần Thưởng

1

+ 40 Sắc Bén vào Vũ Khí 30 Phù Phép Thần Thoại 30 Phù Phép Huyền Thoại 30 Phù Phép Siêu Cấp

2

+ 30 Sắc Bén vào Vũ Khí 20 Phù Phép Thần Thoại 20 Phù Phép Huyền Thoại 20 Phù Phép Siêu Cấp

3

+ 20 Sắc Bén vào Vũ Khí 10 Phù Phép Thần Thoại 10 Phù Phép Huyền Thoại 10 Phù Phép Siêu Cấp

Last updated