Sự Kiện: Hộp Quà Quốc Khánh

Chào mừng ngày giải phóng Miền Nam và Thống Nhất đất nước 30/4 - 1/5

I. Thời gian:

Bắt đầu: sau bảo trì 07/04 đến 24h00 - 10/05/023

II. NPC Liên Quan

Tên NPC (/warp sukien)Ghi chú

Vị trí: Spawn Dùng lệnh: /warp sukien Chức năng: Ghép Hộp Quốc Khánh Thường Ghép Hộp Quốc Khánh Đặc Biệt Nhận Mốc Tích Lũy Khi Dùng Hộp Mua Lần Reset Mốc Mở Hộp

III. Thu Thập Vật Phẩm

Vật PhẩmMô Tả

Nguồn gốc: ▪ Đào Quặng, Đánh Quái ▪ Mua tại NPC Cửa Hàng (100 Túi / 5 Vàng) ▪ Làm /nhiemvu hàng ngày Khi mở túi Nguyên Liệu nhận ngẫu nhiên: 1. Giấy bìa 2. Sao 3. Màu vàng 4. Màu đỏ Hạn sử dụng: 23:59:59 - 10/05/2023

Nguồn gốc: ▪ Mua tại NPC Cửa Hàng (/warp sukien), với giá: 5.000 Bạc

Nguồn gốc: ▪ Mua tại NPC Cửa Hàng, với giá: 1 Vàng

Nguồn gốc: ▪ Chế tạo tại /warp SuKien Công thức: ▪ 1 Giấy + 1 Sao + 1 Màu Vàng + 1 Màu Đỏ + 1 Hộp Giấy Chức năng: ▪ Sử dụng nhận: 5.000 XP ▪ Giới hạn: Sử dụng tối đa 300 Hộp Thường / Nhân Vật Hạn sử dụng: đến 24h00 - 10/05/2023

Nguồn gốc: Chế tạo tại: /warp SuKien Công thức: ▪ 1 Giấy + 1 Sao + 1 Màu Vàng + 1 Màu Đỏ + 1 Hộp Thủy Tinh Chức năng: ▪ Sử dụng nhận: 5.000 XP ▪ Ngẫu nhiên vật phẩm:

Giới hạn: Sử dụng tối đa 500 Hộp Thường / Nhân Vật Hạn sử dụng: đến 24h00 - 10/05/2023

IV. Phần thưởng khi mở Hộp Quốc Khánh Đặc Biệt

Mặc định: 5,000 XP Ngẫu nhiên các loại vật phẩm:

64 Block Than

64 Block Đồng

64 Block Sắt

64 Block Vàng

64 Block Lục Bảo

64 Block Kim Cương

4 Bột Than

4 Bột Đồng

4 Bột Sắt

2 Bột Vàng

1 Bột Đá Đỏ

1 Lưu Ly

4 Khối Tổng Hợp 1

2 Khối Tổng Hợp 2

2 Máy Nghiền 1

1 Máy Nghiền 2

2 Ngọc Nâng Cấp 1

1 Ngọc Nâng Cấp 2

32 Táo Vàng

16 Táo Vàng Enchant

100 Điểm Sao

200 Điểm Sao

300 Điểm Sao

3 Bụi Trung Cấp

2 Bụi Cao Cấp

1 Bụi Siêu Cấp

1 Bụi Huyền Thoại

1 Phôi Netherite

1 Beacon

1 Elytra

1 Lồng Quái Vật

1 Lồng Động Vật

1 Giờ Bay 30P

50 Danh Vọng

100 Danh Vọng

1 Chìa Khóa Vàn

1 Chìa Khóa Lục Bảo

IV. Phần thưởng khi đạt mốc

Hộp Quốc Khánh ThườngHộp Quốc Khánh Đặc Biê t

Mốc 100 : 1 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 100 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 200 : 2 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 200 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 300 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 300 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 400 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 500 : - 3 Chìa Khóa Sự Kiện - 10,000 Điểm Sao - 1 Bộ Trang Bị Thần Long 7 Ngày

Last updated