2️⃣Tích Lũy Nạp Thẻ

Nạp thẻ trong thời gian diễn ra Sự Kiện sẽ nhận các ưu đãi

  • Bắt đầu: 25/06 đến 24h00 - 31/07/2024 (Tổng 35 ngày)

II. Nội Dung:

  • Nạp thẻ trong thời gian diễn ra Sự Kiện để nhận các phần thưởng hấp dẫn

III. Phần Thưởng:

MốcSkyblockEarth

100K

1 Chìa Mùa Hè 1000 Điểm Sao 1000 Điểm Linh Hoạt

1 Chìa Mùa Hè 1000 Điểm Linh Hoạt

200K

2 Chìa Mùa Hè 1000 Điểm Sao 1000 Điểm Linh Hoạt

2 Chìa Mùa Hè 1000 Điểm Linh Hoạt

300K

2 Chìa Mùa Hè 2000 Điểm Sao 1000 Điểm Linh Hoạt

2 Chìa Mùa Hè 1000 Điểm Linh Hoạt

500K

5 Chìa Mùa Hè 3000 Điểm Sao 2000 Điểm Linh Hoạt

5 Chìa Mùa Hè 2000 Điểm Linh Hoạt

1000K

5 Chìa Mùa Hè 5000 Điểm Sao 3000 Điểm Linh Hoạt 50 Điểm Mùa Hè (*)

5 Chìa Mùa Hè 3000 Điểm Linh Hoạt 50 Điểm Mùa Hè (*)

1500K

5 Chìa Mùa Hè 5000 Điểm Sao 3000 Điểm Linh Hoạt

5 Chìa Mùa Hè 3000 Điểm Linh Hoạt

2000K

5 Chìa Mùa Hè 5000 Điểm Sao 5000 Điểm Linh Hoạt 50 Điểm Mùa Hè (*) Skin Kiếm Hoang Dã V1

5 Chìa Mùa Hè 5000 Điểm Linh Hoạt 50 Điểm Mùa Hè (*) Skin Kiếm Hoang Dã V1

3000K

10 Chìa Mùa Hè 10000 Điểm Sao 5000 Điểm Linh Hoạt 50 Điểm Mùa Hè (*) Skin Kiếm Hoang Dã V2

10 Chìa Mùa Hè 5000 Điểm Linh Hoạt 50 Điểm Mùa Hè (*) Skin Kiếm Hoang Dã V2

5000K

25 Chìa Mùa Hè 15000 Điểm Sao 5000 Điểm Linh Hoạt 100 Điểm Mùa Hè (*) Skin Rìu Hoang Dã V2

25 Chìa Mùa Hè 5000 Điểm Linh Hoạt 100 Điểm Mùa Hè (*) Skin Rìu Hoang Dã V2

Last updated