1️⃣Làm Kem Socola & Dưa Hấu

I. Thông tin:

  • Để ăn max Sự Kiện Mùa Hè lần này các bạn cần:

  • 5.000.000 Bạc - 1000 Vàng (Đối với Skyblock)

  • 3.000.000 Bạc - 1000 Vàng (Đối với Earth)

II. Thời gian:

  • Bắt đầu: 25/06 đến 24h00 - 31/07/2024 (Tổng 35 ngày)

II. NPC Liên Quan:

Tên NPCGhi chú

Vị trí: Spawn Dùng lệnh: /warp sukien Chức năng: Làm Kem Socola Làm Kem Dưa Hấu Nhận Mốc Tích Lũy Khi Dùng Kem

III. Thu Thập Vật Phẩm

Vật PhẩmMô Tả

Nguồn gốc: ▪ Đào Quặng, Đánh Quái ▪ Mua tại NPC Cửa Hàng (100 Túi / 5 Vàng) ▪ Làm /nhiemvu hàng ngày Khi mở túi Nguyên Liệu nhận ngẫu nhiên: 1. Đá Bi 2. Que Kem 3. Sữa Tươi 4. Kem Viên Hạn sử dụng: 23:59:59 - 31/07/2024

Nguồn gốc: ▪ Mua tại NPC Sự Kiện (/warp sukien) ▪ 5.000 Bạc - Skyblock3.000 Bạc - Earth

▪ Nguồn gốc: Mua tại NPC Sự Kiện (/warp sukien), với giá: 2 Vàng

Nguồn gốc: - Chế tạo tại /warp sukien Công thức: ▪ 5 Đá Bi

5 Que Kem

5 Sữa Tươi

5 Viên Kem

1 Lát Dưa Chức năng: ▪ Sử dụng nhận: 2000 ~ 5000 XP ▪ Giới hạn: Sử dụng tối đa 1000 Que / Nhân Vật Hạn sử dụng: đến 23:59:59 - 31/07/2024

Nguồn gốc: - Chế tạo tại: /warp sukien Công thức: ▪ 5 Đá Bi

5 Que Kem

5 Sữa Tươi

5 Viên Kem

1 Lát Dưa Chức năng: ▪ Sử dụng nhận: 5.000 XP ▪ Ngẫu nhiên vật phẩm:

Giới hạn: Sử dụng tối đa 500 Que / Nhân Vật (Sau 500 Que Sẽ Không Nhận Được Thêm XP) Hạn sử dụng: đến 23:59:59 - 31/07/2024

IV. Phần thưởng khi dùng Kem Dưa Hấu

  • Mặc định: 5,000 XP

  • Ngẫu nhiên các loại vật phẩm trong danh sách bên dưới

STTSkyblockEarth
1

32 Khối Than

16 Khối Than

2

32 Khối Đồng

16 Khối Đồng

3

32 Khối Sắt

8 Khối Săt

4

32 Khối Vàng

8 Khối Vàng

5

32 Khối Lục Bảo

4 Khối Lục Bảo

6

32 Khối Kim Cương

4 Khối Kim Cương

7

4 Than Tinh Luyện

4 Than Tinh Luyện

8

4 Đồng Tinh Luyện

4 Đồng Tinh Luyện

9

4 Sắt Tinh Luyện

2 Sắt Tinh Luyện

10

2 Vàng Tinh Luyện

2 Vàng Tinh Luyện

11

1 Đá Đỏ Tinh Luyện

1 Kim Cương Tinh Luyện

12

1 Lưu Ly Tinh Luyện

1 Lục Bảo Tinh Luyện

13

4 Khối Tổng Họp 1

16 Táo Vàng

14

2 Khối Tổng Hợp 2

4 Táo Vàng Phù Phép

15

2 Kết Tinh 2

4 Vỏ Shulker

16

1 Kết Tinh 3

1 Sách Sữa Chữa

17

1 Kết Tinh 4

3 Bụi Phù Phép Trung Cấp

18

1 Kết Tinh 5

2 Bụi Phù Phép Cao Cấp

19

32 Táo Vàng

1 Bụi Phù Phép Huyền Thoại

20

16 Táo Vàng Phù Phép

8 Netherite

21

100 Điểm Sao

1 Beacon

22

200 Điểm Sao

2 Đầu Xương Đen

23

300 Điểm Sao

1 Cánh Cứng

24

3 Bụi Phù Phép Trung Cấp

1 Chìa Rương Vàng

25

2 Bụi Phù Phép Cao Cấp

1 Chìa Rương Lục Bảo

26

1 Bụi Phù Phép Huyền Thoại

50 Điểm Linh Hoạt

27

1 Netherite

100 Điểm Linh Hoạt

28

1 Beacon

1 Điểm Mùa Hè (*)

29

1 Cánh Cứng

30

1 Spawner Động Vật Ngẫu Nhiên

31

1 Spawner Quái Vật Ngẫu Nhiên

32

30 Phút Bay

33

1 Chìa Rương Vàng

34

1 Chìa Rương Lục Bảo

35

1 Điểm Mùa Hè (*)

VI. Phần Thưởng Mốc Khi Dùng Kem

  • Nếu bạn ăn 1000 Kem Socola, 500 Kem Dưa Hấu thì vẫn có thể nhận cả 2 loại

MốcSkyBlockEarth

100

1 Chìa Mùa Hè 10 Điểm Mùa Hè 1000 Điểm Linh Hoạt

1 Chìa Mùa Hè 10 Điểm Mùa Hè 1000 Điểm Linh Hoạt

300

2 Chìa Mùa Hè 20 Điểm Mùa Hè 1000 Điểm Linh Hoạt

2 Chìa Mùa Hè 20 Điểm Mùa Hè 1000 Điểm Linh Hoạt

500

3 Chìa Mùa Hè 20 Điểm Mùa Hè 2000 Điểm Linh Hoạt

3 Chìa Mùa Hè 20 Điểm Mùa Hè 2000 Điểm Linh Hoạt

700

4 Chìa Mùa Hè 20 Điểm Mùa Hè 3000 Điểm Linh Hoạt

4 Chìa Mùa Hè 20 Điểm Mùa Hè 3000 Điểm Linh Hoạt

1000

5 Chìa Mùa Hè 30 Điểm Mùa Hè 3000 Điểm Linh Hoạt

5 Chìa Mùa Hè 30 Điểm Mùa Hè 3000 Điểm Linh Hoạt

  • Mốc Thưởng Kem Dưa Hấu Khi Sử Dụng

MốcSkyblockEarth

100

5 Chìa Mùa Hè 30 Điểm Mùa Hè 1000 Điểm Linh Hoạt

5 Chìa Mùa Hè 30 Điểm Mùa Hè 1000 Điểm Linh Hoạt

200

5 Chìa Mùa Hè 30 Điểm Mùa Hè 2000 Điểm Linh Hoạt

5 Chìa Mùa Hè 30 Điểm Mùa Hè 2000 Điểm Linh Hoạt

300

5 Chìa Mùa Hè 30 Điểm Mùa Hè 3000 Điểm Linh Hoạt

5 Chìa Mùa Hè 30 Điểm Mùa Hè 3000 Điểm Linh Hoạt

400

5 Chìa Mùa Hè 30 Điểm Mùa Hè 4000 Điểm Linh Hoạt

5 Chìa Mùa Hè 30 Điểm Mùa Hè 4000 Điểm Linh Hoạt

500

5 Chìa Mùa Hè 30 Điểm Mùa Hè 5000 Điểm Linh Hoạt

5 Chìa Mùa Hè 30 Điểm Mùa Hè 5000 Điểm Linh Hoạt

Last updated