3️⃣Đua Top Điểm Mùa Hè

Trong thời gian diễn ra Sự Kiện, ai thu thập được nhiều Điểm Mùa Hè nhất sẽ nhận giải

 • Bắt đầu: 25/06 đến 12h00 - 31/07/2024 (Tổng 35 ngày)

II. Nội Dung:

 • Những nhân vật có tổng Điểm Mùa Hè nhiều nhất sẽ đoạt giải

 • Yêu cầu tối thiểu phải trên 300 Điểm mới đủ điều kiện nhận giải

III. Cách Kiếm Điểm Mùa Hè:

Các bạn sẽ có thể nhận được Điểm Mùa Hè qua các Hoạt Động Sau

 • Săn Boss Vào Các Khung Giờ: 18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00

 • (: 3 Điểm - Top 2: 2 Điểm - Top 3: 1 Điểm)

 • Giành Được Địa Bàn Chiếm Đóng Khung Giờ: 19:15 - 20:15 (3 Điểm)

 • Đạt Top 1 Cuộc Thi Câu Cá : 1 Điểm

 • Hoàn Thành 10 Nhiệm Vụ Hàng Ngày (Skyblock): 3 Điểm

 • Nhận Mốc Thưởng Khi Ăn Kem - NPC Sự Kiện (/warp sukien)

 • Nhận Mốc Tích Lũy Thẻ Nạp - NPC Sự Kiện (/warp sukien)

 • Quay Rương Mùa Hè

 • Sử Dụng Kem Dưa Hấu

IV. Phần Thưởng:

 • Phần thưởng Áp Dụng cho Skyblock, Earth

 • Gói Phù Phép bao gồm:

 • x5 Phù Phép Thần Thoại

 • x5 Phù Phép Huyền Thoại

 • x5 Phù Phép Siêu Cấp

 • x5 Phù Phép Cao Cấp

TOPPhần ThưởngCánh

1

 • 200 Vàng

 • 1 Cánh Hoang Dã

 • 50,000 Điểm Linh Hoạt

 • 3 Gói Phù Phép

2

 • 150 Vàng

 • 1 Cánh Thiên Thần V2

 • 30,000 Điểm Linh Hoạt

 • 2 Gói Phù Phép

3

 • 100 Vàng

 • 1 Cánh Ác Quỷ V2

 • 20,000 Điểm Linh Hoạt

 • 1 Gói Phù Phép

4

 • 50 Vàng

 • 10,000 Điểm Linh Hoạt

 • 1 Gói Phù Phép

5

 • 30 Vàng

 • 5,000 Điểm Linh Hoạt

 • 1 Gói Phù Phép

6 - 10

 • 20 Vàng

 • 3,000 Điểm Linh Hoạt

 • 1 Gói Phù Phép

Last updated