Sự Kiện: Giải Nhiệt Mùa Hè

Để giải nhiệt những ngày nắng nóng mùa hè, hãy cùng tham gia Sự Kiện

I. Thời gian:

Bắt đầu: 21/05 đến 24h00 - 11/06/2023

II. NPC Liên Quan

Tên NPC (/warp sukien)Ghi chú

Vị trí: Spawn (55, 70, 107) Dùng lệnh: /warp sukien Chức năng: Ghép Bụi Hoa Hồng Ghép Bụi Đinh Hương Nhận Mốc Tích Lũy Khi Dùng Hộp Mua Lần Reset Mốc

III. Thu Thập Vật Phẩm

Vật PhẩmMô Tả

Nguồn gốc: ▪ Đào Quặng, Đánh Quái ▪ Mua tại NPC Cửa Hàng (100 Túi / 5 Vàng) ▪ Làm /nhiemvu hàng ngày Khi mở túi Nguyên Liệu nhận ngẫu nhiên: 1. Giấy bìa 2. Sao 3. Màu vàng 4. Màu đỏ Hạn sử dụng: 23:59:59 - 21/06/2023

Nguồn gốc: ▪ Mua tại NPC Cửa Hàng (/warp sukien), với giá: 5.000 Bạc

Nguồn gốc: ▪ Mua tại NPC Cửa Hàng, với giá: 1 Vàng

Nguồn gốc: ▪ Chế tạo tại /warp SuKien Công thức: ▪ 1 Tulip Đỏ

1 Tulip Cam

1 Tulip Trắng

1 Tulip Hồng

1 Dây Buộc (Thường) Chức năng: ▪ Sử dụng nhận: 2000 - 5000 XP ▪ Giới hạn: Sử dụng tối đa 500 Bụi Hồng / Nhân Vật Hạn sử dụng: đến 24h00 - 21/06/2023

Nguồn gốc: Chế tạo tại: /warp SuKien Công thức: ▪ 1 Tulip Đỏ

1 Tulip Cam

1 Tulip Trắng

1 Tulip Hồng

1 Dây Buộc (Đặc Biệt) Chức năng: ▪ Sử dụng nhận: 5.000 XP ▪ Ngẫu nhiên vật phẩm:

Giới hạn: Sử dụng tối đa 500 Bụi Đinh Hương / Nhân Vật Hạn sử dụng: đến 24h00 - 21/06/2023

IV. Phần thưởng khi mở Hộp Quốc Khánh Đặc Biệt

Mặc định: 5,000 XP Ngẫu nhiên các loại vật phẩm:

64 Block Than

64 Block Đồng

64 Block Sắt

64 Block Vàng

64 Block Lục Bảo

64 Block Kim Cương

4 Bột Than

4 Bột Đồng

4 Bột Sắt

2 Bột Vàng

1 Bột Đá Đỏ

1 Lưu Ly

4 Khối Tổng Hợp 1

2 Khối Tổng Hợp 2

2 Máy Nghiền 1

1 Máy Nghiền 2

2 Ngọc Nâng Cấp 1

1 Ngọc Nâng Cấp 2

32 Táo Vàng

16 Táo Vàng Enchant

100 Điểm Sao

200 Điểm Sao

300 Điểm Sao

3 Bụi Trung Cấp

2 Bụi Cao Cấp

1 Bụi Siêu Cấp

1 Bụi Huyền Thoại

1 Phôi Netherite

1 Beacon

1 Elytra

1 Lồng Quái Vật

1 Lồng Động Vật

1 Giờ Bay 30P

50 Danh Vọng

100 Danh Vọng

1 Chìa Khóa Vàn

1 Chìa Khóa Lục Bảo

IV. Phần thưởng khi đạt mốc

Hộp Quốc Khánh ThườngHộp Quốc Khánh Đặc Biê t

Mốc 100 : 1 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 100 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 200 : 2 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 200 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 300 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 300 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 400 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 400 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 500 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện

Mốc 500 : - 3 Chìa Khóa Sự Kiện - 10,000 Điểm Sao - 1 Bộ Trang Bị Thần Long 7 Ngày

Last updated