Sự Kiện: Giải Nhiệt Mùa Hè

Để giải nhiệt những ngày nắng nóng mùa hè, hãy cùng tham gia Sự Kiện

I. Thời gian:

Bắt đầu: 21/05 đến 24h00 - 11/06/2023

II. NPC Liên Quan

Tên NPC (/warp sukien)
Ghi chú
NPC Tổng Quản Spawn (55, 70, 107)
Vị trí: Spawn (55, 70, 107) Dùng lệnh: /warp sukien Chức năng: Ghép Bụi Hoa Hồng Ghép Bụi Đinh Hương Nhận Mốc Tích Lũy Khi Dùng Hộp Mua Lần Reset Mốc

III. Thu Thập Vật Phẩm

Vật Phẩm
Mô Tả
Túi Nguyên Liệu
Nguồn gốc: ▪ Đào Quặng, Đánh Quái ▪ Mua tại NPC Cửa Hàng (100 Túi / 5 Vàng) ▪ Làm /nhiemvu hàng ngày Khi mở túi Nguyên Liệu nhận ngẫu nhiên: 1. Giấy bìa 2. Sao 3. Màu vàng 4. Màu đỏ Hạn sử dụng: 23:59:59 - 21/06/2023
Dây Thường
Nguồn gốc: ▪ Mua tại NPC Cửa Hàng (/warp sukien), với giá: 5.000 Bạc
Dây Đặc Biệt
Nguồn gốc: ▪ Mua tại NPC Cửa Hàng, với giá: 1 Vàng
Bụi Hồng
Nguồn gốc: ▪ Chế tạo tại /warp SuKien Công thức: ▪ 1 Tulip Đỏ
1 Tulip Cam
1 Tulip Trắng
1 Tulip Hồng
1 Dây Buộc (Thường) Chức năng: ▪ Sử dụng nhận: 2000 - 5000 XP ▪ Giới hạn: Sử dụng tối đa 500 Bụi Hồng / Nhân Vật Hạn sử dụng: đến 24h00 - 21/06/2023
Bụi Đinh Hương
Nguồn gốc: Chế tạo tại: /warp SuKien Công thức: ▪ 1 Tulip Đỏ
1 Tulip Cam
1 Tulip Trắng
1 Tulip Hồng
1 Dây Buộc (Đặc Biệt) Chức năng: ▪ Sử dụng nhận: 5.000 XP ▪ Ngẫu nhiên vật phẩm:
Giới hạn: Sử dụng tối đa 500 Bụi Đinh Hương / Nhân Vật Hạn sử dụng: đến 24h00 - 21/06/2023

IV. Phần thưởng khi mở Hộp Quốc Khánh Đặc Biệt

Mặc định: 5,000 XP Ngẫu nhiên các loại vật phẩm:
64 Block Than
64 Block Đồng
64 Block Sắt
64 Block Vàng
64 Block Lục Bảo
64 Block Kim Cương
4 Bột Than
4 Bột Đồng
4 Bột Sắt
2 Bột Vàng
1 Bột Đá Đỏ
1 Lưu Ly
4 Khối Tổng Hợp 1
2 Khối Tổng Hợp 2
2 Máy Nghiền 1
1 Máy Nghiền 2
2 Ngọc Nâng Cấp 1
1 Ngọc Nâng Cấp 2
32 Táo Vàng
16 Táo Vàng Enchant
100 Điểm Sao
200 Điểm Sao
300 Điểm Sao
3 Bụi Trung Cấp
2 Bụi Cao Cấp
1 Bụi Siêu Cấp
1 Bụi Huyền Thoại
1 Phôi Netherite
1 Beacon
1 Elytra
1 Lồng Quái Vật
1 Lồng Động Vật
1 Giờ Bay 30P
50 Danh Vọng
100 Danh Vọng
1 Chìa Khóa Vàn
1 Chìa Khóa Lục Bảo

IV. Phần thưởng khi đạt mốc

Hộp Quốc Khánh Thường
Hộp Quốc Khánh Đặc Biê t
Mốc 100 : 1 Chìa Khóa Sự Kiện
Mốc 100 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện
Mốc 200 : 2 Chìa Khóa Sự Kiện
Mốc 200 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện
Mốc 300 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện
Mốc 300 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện
Mốc 400 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện
Mốc 400 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện
Mốc 500 : 3 Chìa Khóa Sự Kiện
Mốc 500 : - 3 Chìa Khóa Sự Kiện - 10,000 Điểm Sao - 1 Bộ Trang Bị Thần Long 7 Ngày