Bảng Giá Quy Đổi Vàng

Bảng giá quy đổi Vàng từ Thẻ Cào, ATM
Nếu nạp bằng thẻ cào vui lòng vào game gõ lệnh /napthe
Nếu nạp qua ATM,Momo hãy liên hệ với Fanpage: http://m.me/starmcvn
Mệnh Giá
Thẻ Cào
ATM, Momo (+20%)
10.000 VNĐ
10 Vàng
20.000 VNĐ
20 Vàng
30.000 VNĐ
30 Vàng
50.000 VNĐ
50 Vàng
60 Vàng (+20%)
100.000 VNĐ
100 Vàng
120 Vàng (+20%)
200.000 VNĐ
200 Vàng
240 Vàng (+20%)
300.000 VNĐ
300 Vàng
360 Vàng (+20%)
500.000 VNĐ
550 Vàng (+10%)
600 Vàng (+20%)
1.000.000 VNĐ
1150 Vàng (+15%)
1200 Vàng (+20%)
Last modified 3mo ago