Bảng Giá Quy Đổi Vàng

Bảng giá quy đổi Vàng từ Thẻ Cào, ATM

Nếu nạp bằng thẻ cào vui lòng vào game gõ lệnh /napthe

Nếu nạp qua ATM,Momo hãy liên hệ với Fanpage: http://m.me/starmcvn

Mệnh GiáThẻ CàoATM, Momo (+20%)

10.000 VNĐ

10 Vàng

20.000 VNĐ

20 Vàng

30.000 VNĐ

30 Vàng

50.000 VNĐ

50 Vàng

60 Vàng (+20%)

100.000 VNĐ

100 Vàng

120 Vàng (+20%)

200.000 VNĐ

200 Vàng

240 Vàng (+20%)

300.000 VNĐ

300 Vàng

360 Vàng (+20%)

500.000 VNĐ

550 Vàng (+10%)

600 Vàng (+20%)

1.000.000 VNĐ

1150 Vàng (+15%)

1200 Vàng (+20%)

Last updated