Cách Khóa Block Tránh Mất Cắp

Lệnh chỉ có thể sử dụng cho Chủ Đảo
Bước 1 : Dùng lệnh /khoa
Bước 2 : Click vào Khối bạn muốn khóa
(Khóa thành công)
Như vậy là các bạn đã khóa thành công, bây giờ chỉ có 1 mình bạn có thể tương tác (Đập, mở đối với Rương, Beacon) với khối này!
Và tất nhiên sẽ có bạn hỏi làm thế nào để em có thể chia sẻ quyền sử dụng với người khác ?
Thì cực kỳ đơn giản, các bạn hãy gõ lệnh /xemkhoa, lệnh này sẽ giúp các bạn quản lý tất cả các khối mà bạn đã khóa
(Quản lý khối đã khóa)
Bây giờ nếu bạn muốn chia sẻ quyền sử dụng khối nào, chỉ việc lựa chọn khối đó trong menu danh sách
Bạn có thể tùy ý thêm người chơi khác để sử dụng khối, nhưng họ chỉ có quyền sử dụng và sẽ không có quyền đập block!
Lưu ý:
  • Chỉ có thể chia sẻ quyền sử dụng khối với người chơi trong đảo
  • Người chơi được coop hoặc đảo được coop sẽ không có trong danh sách chia sẻ
  • Khi đã chia quyền sử dụng, nếu xảy ra mất mát đồ đạc BQT sẽ không chịu trách nhiệm!