Nâng Điểm Đảo

Cách nâng Điểm Đảo để Đua Top Trong StarMCVN
Để nâng Cấp Độ Đảo bạn cần có Điểm Sao ? Vậy câu hỏi đặt ra là Làm Thế Nào để có thể có Điểm Sao ?
Trước mắt để có Điểm Sao các bạn sẽ cần có Bụi Sao, vậy Bụi Sao sẽ được kiếm từ đâu ?
I. Cách kiếm Bụi Sao để chế tạo thành Vé Sao
  • Tiêu Diệt Quái Vật
  • Đào Đá, Các Loại Khoáng Sản
II. Chế tạo Vé Sao:
Sau khi đã có Bụi Sao các bạn hãy về /vesao để gặp NPC để chế tạo Vé Sao
NPC Đổi Vé Sao
III. Điểm Sao