Các Cách Kiếm Bạc

Cách kiếm "Bạc" dành cho anh em tân thủ

  1. Bán các loại Khoáng Sản khi đào bới

  2. Bán các loại Nông Sản (Mía, Tre, ...)

  3. Câu cá để bán tại /Warp CauCa

  1. Cày điểm Danh Vọng để Mua Chìa Khóa Rương Vàng (/shopdanhvong)

  2. Cày các loại Vật Phẩm Trade (Khoáng sản, vật phẩm từ quái, ...) để buôn bán với người chơi ở trong Máy Chủ - Sử dụng lệnh /ah sell <giá tiền> để bán đồ lên Chợ Đen - VD: /ah sell 3000 (Bạn sẽ bán 1 vật phẩm lên Chợ Đen với giá 3000 Bạc)

Last updated